Deu tocs d’atenció

 

El blog de la US Growth, Innovation and Leadership Community acabava l’any 2013 destacant deu aspectes remarcables al si de la indústria americana que a ben segur també són per a l’europea.

 Aquí teniu el link: http://www.gilcommunity.com/blog/manufacturing-trends-watch-2014/

 I aquí un breu resum:

1.La manufactura va augmentar en 650.000 llocs de treball el 2013. Poc per compensar els set milions perduts en els darrers trenta anys però qui sap si un punt d’inflexió.

 2.Lligat amb l’anterior, el procés de relocalització d’activitats industrials continua. Entre les causes principals, la preferència per una  major proximitat entre el lloc on s’innova i on es produeix i es ven; els costos creixents del transport; la disminució d’avantatges competitives de la China i els problemes derivats de la propietat intel·lectual.

 3.De resultes de la major demanda d’ocupació industrial ha aparegut un important “gap” de formació professional.

 4.L’administració segueix impulsant la reindustrialització destinant deu mil milions al foment de centres de recerca i innovació industrial.

 5.La fabricació avançada, emprant processos de manufactura additiva, guanya importants adeptes amb General Electric i Siemens impulsant projectes a gran escala.

 6.Els “drones” per a aplicacions civils i, en general, els nous robots més intel·ligents passen de promesa a realitat i s’augura un gran mercat en expansió.

 7.També la internet industrial o de “les coses” esdevé una realitat susceptible de modificar les relacions industrials tant com abans ho han fet amb les personals.

 8.Les “fàbriques de la mort” de Bangla Desh han posat sobre la taula, de nou, la necessitat de garantir la seguretat laboral arreu on les empreses produeixin.

 9.Junt amb l’oportunitat de la internet industrial, la seva amenaça: ciber atacs que poden deixar les factories “segrestades” i segrestadors que demanen xifres astronòmiques per alliberar-les.

 10.Els esquemes d’organització industrial col·laborativa van guanyant terreny davant els mètodes tradicionals de comandament i control jeràrquic.

Comments are closed.